Books

Prof. Dr. Sezayi Dumanoğlu, İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri, Beta Yayım.

Yrd. Doç. Dr. Recep Öktem, Ticari  Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitabevi


This page updated by Accounting and Tax Implications on 24.04.2013 14:14:24

QUICK MENU